birželio 26 2017 0Comment

OEE apskaičiavimas

OEE apkaičiavimas

 

Oee apskaičiavimas vykdomas trimis veiksniais: įrenginių naudojimo laikas, kiek per naudojimo laiką įrenginys pagamino produkcijos (ar procesas sukūrė paslaugos) bei šios sukurtos produkcijos gaminių kokybe.

Tai yra tradicinis apskaičiavimo modelis, kiekvienu individualiu atveju jis adaptuojamas pagal gaminamų produktų ar sukuriamos paslaugos specifikos.

 

 

                Įrenginiu panaudojimo laikas vertinami visi (paveikslėlyje pavaizduoti 1-5) neplaniniai sustojimai.  t.y jei suplanuojama įrenginį naudotis visą pamainą – 8 darbo valandas, šis rodiklis parodo kiek realiai laiko buvo įrenginys naudojamas iš šių 8 valandų.

Įrenginių panaudojimo laikas = 7 val įrenginys realiai dirbo atmetus visas prastovas  / 8 val planuotas gamybos laikas x 100% = 87,5 %

 

 

 

 

Skaičiuojant gamybos greitį vertinama kiek įrenginys dirbo suprojektuotų greičiu per aukščiau paminėtas realiai dirbtas 7 darbo valandas. Šis rodiklis įvertina kiek per faktišką darbo laiką (minėtas 7 valandas) buvo galima pagaminti suprojektuotu įrenginio greičiu ir kiek realiai gauta produkcijos.   dažniausiai šioje vietoje vertinama įrengino tuščia eiga bei lėtesnis produckijos gamybos tempas.

Gamybos greitis (išeiga) =  Faktinis ciklo laikas /projektuotas (idealus ciklo laikas) x 100 proc. = 90 %

 

Susitartas / projektinis ciklo laikas                                                              Faktinis  ciklo laikas

     Suprojektuotas greitis 20 det/min                                                      Faktinis greitis 18 det/min

     Ciklo laikas 3 sec. = 1200 detalių / valandą                                    Ciklo laikas 3,4 sec. = 1080 detalių / valandą

 

 

 

Gaminių kokybės rodiklis vertina kuri  pagamintos produkcijos dalis  per faktiškai dirbtą laiką t.y. minėtas 7 val, dirbant faktiniu greičiu t.y. 18 det/min iš  pagamintų 7560 detalių, atidėta nuostoliams dėl nepasiektų kokybinių parametrų.

t.y. jei per minėtą pamainą atidėta 60 detalių, gaminių kokybės rodiklis paskaičiuojamas taip:

Gaminių kokybės rodiklis = kokybiška produkcija/pagamintos produkcijos kiekio x 100 proc. = 7500/ 7560 =  99 proc.

 

 

 

OEE rodiklis – tai visų trijų rodiklių vertinimas

OEE = Įrenginio naudojimo laikas x  Gamybos greitis x  Gaminių kokybė x 100 proc =  77,9 %

 

Kaip įvertinti Jūsų įmonės specifiką ir paskaičiuoti OEE rodiklius? parašykite ir mes pasidalinsime jums rūpimais klausimais.

info@oee.lt

OEE kontakų puslapis

 

jonas